ลงทะเบียนช่างภาพ

Chiangmai Run Seasons ChangeName / ชื่อ - สกุล *
Facebook Page / เพจ *
E-mail *
Phone / เบอร์มือถือ
Size / ขนาดเสื้อ *
เคยมาสนามที่ 2 หรือไม่ *

ขอความร่วมมือช่างภาพปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยดังต่อไปนี้


1. ลงทะเบียนช่างภาพได้ที่ www.chiangmairunseasonschange.com
2. ไม่เข้าไปยังพื้นที่ที่ผู้จัดไม่ได้อนุญาต กีดขวางการวิ่ง หรือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ขับขี่หรือซ้อนยานพาหนะในเส้นทางการวิ่ง
3. ใส่โลโก้งานบนภาพ (ดาวน์โหลด คลิก)ไม่ใส่โลโก้การค้าอื่นใดนอกเหนือจากโลโก้ของช่างภาพบนภาพ
4. ช่างภาพสามารถนำภาพจำหน่ายได้ โดยไม่ต้องแบ่งรายได้ให้ผู้จัดงาน
5. ช่างภาพยินดีมอบไฟล์ภาพให้ผู้จัดงาน หากมีการร้องขอ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการสมัคร / I agree to the terms *ติดต่อเรา

Copyright © 2019 สมาคมแห่งกีฬาจังหวัดเชียงใหม่. All rights reserved.
Chiangmai Run Seasons Change