ตรวจสอบรายชื่อช่างภาพสนามที่ 3

Chiangmai Run Seasons Change
ลำดับ ชื่อ - สกุล Facebook Page E-mail
0001 ภาณุเดช สุพรรณ์ คิดถึงนักกล้องจังเลย nat28898@gmail.com
0002 ณัฏฐ์สุภัทร ทำบุญ Shutterstore​ by​ ​Xcalibur​ hacks2000@gmail.com
0003 รณชัย เสาสุรินทร์ https://www.facebook.com/MaewtatoPhotographer/ lp_boy008@hotmail.com
0004 พลชัย ดอยจรัสรุ่ง https://www.facebook.com/maewtatorunning/ palachai7755@gmail.com
0005 วิฑูรย์ คนขยัน Winwin Photography / https://www.facebook.com/winwinphotography/ win_cmthailand@hotmail.com
0006 กฤษฎากรณ์ https://www.facebook.com/STPHOTOGA/ tangmae555@gmail.com
0007 อภิสิทธิ์ สิทธิโชติ MUKiePhotographer ืNutzakub@gmail.com

ติดต่อเรา

Copyright © 2019 สมาคมแห่งกีฬาจังหวัดเชียงใหม่. All rights reserved.
Chiangmai Run Seasons Change