สนามที่ 3 “วิ่งสู้ฝน”


กำหนดการ

รับสมัคร

วันนี้ - 5 มิ.ย 2562
หรือจนกว่าจะเต็ม

ค่าสมัคร 500 บาท

RACE DAY

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2562
- 06.00 น. ปล่อยตัว ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

แบบเสื้อและเหรียญ


สิ่งที่นักกีฬาจะได้รับ

 • หมายเลขแข่งขัน(ทุกคน)
 • เสื้อที่ระลึก
 • เหรียญที่ระลึก
 • ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-5 Over all ชายและหญิง
 • บริการอาหารว่างและน้ำดื่ม
 • ผู้ที่สมัครแบบ Package ได้รับเหรียญ Finisher


กติกาการร่วมแข่งขัน

 • ผู้จัดการแข่งขันจะดำเนินการจัดงานในด้านความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับความเสี่ยงของตัวเองและผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันหรือระหว่างการมีส่วนร่วมในการแข่งขันใดๆ
 • ผู้เข้าร่วมต้องได้รับการตรวจสอบทางการแพทย์และ/หรือปรึกษาแพทย์ของพวกเขา ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนและก่อนที่การแข่งขันจะเกิดขึ้นจริงเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน ในบางกรณีผู้เข้าการแข่งขันจำเป็นต้องออกจากการแข่งขันทันทีหากได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้อำนวยการการแข่งขันผู้ตัดสินและ / หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • รองเท้าสเก็ต รถเข็น รองเท้าที่มีล้อในตัวหรือที่แนบมาและอื่น ๆ วัตถุอื่นที่ไม่ใช่ยานพาหนะหรืออุปกรณ์สำหรับทางการแพทย์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเส้นทางการวิ่ง
 • คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้การถ่ายภาพใด ๆ (รวมทั้งผู้เข้าร่วม), ภาพเคลื่อนไหว, บันทึกหรือบันทึกสื่ออื่น ๆ ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
 • คณะผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกรอกรายละเอียดการสมัครไม่สมบูรณ์
 • คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การตัดสินในกรณีเกิดข้อพิพาท โดยการตัดสินของคณะผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด

การชำระเงิน

บัญชีธนาคาร


ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาสี่แยกหนองหอย เชียงใหม่

ชื่อบัญชี : นายวรุตม์ วัลลิภากร

บัญชีเลขที่ : 044-1-284-543

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนสนามที่ 3


ชื่อ - สกุล เพศ ขนาดเสื้อ สถานะการชำระเงิน หมายเลขสมัคร
ณฐกร คงปรีชา ชาย M ชำระเงินแล้ว 0006
อรปรียา ศิริธีรธร หญิง M ชำระเงินแล้ว 0030
ธัญธร ศิริธีรธร หญิง L ชำระเงินแล้ว 0034
Pongpon Sukkaset ชาย M ชำระเงินแล้ว 0047
์์Nasara Saisalam ชาย 2XL ชำระเงินแล้ว 0078
ทีปวิชญ์ แสนสุข ชาย M ชำระเงินแล้ว 0149
Worrawit Tharasak ชาย 3XL ชำระเงินแล้ว 0168
เธียร ชุมแสง ชาย L ชำระเงินแล้ว 0235
punnicha sansook หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0310
sirikanya sopa หญิง L ชำระเงินแล้ว 0311
กันต์ พูนทาจักร์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0313
ณฎา เนินพัน หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0339
ณัฐณิชา ปวงประเสริฐ หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0360
Wichuda Rodna หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0440
supasan Khansonphet ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0520
Wannisa Phuangsado หญิง M รอชำระเงิน 0397
Nantavut prommanok ชาย 3XL ชำระเงินแล้ว 0408
Thanakhan Hemmarach ชาย M รอชำระเงิน 0421
Punnaphong Bunyakida ชาย SS ชำระเงินแล้ว 0427
Supasin Suwanwong ชาย L รอชำระเงิน 0439
Kamonthip Thiyam หญิง M รอชำระเงิน 0456
Kittiphiphat toncharoen ชาย M ชำระเงินแล้ว 0493

ชื่อ - สกุล เพศ ขนาดเสื้อ สถานะการชำระเงิน หมายเลขสมัคร
อนันต์ ขันโชค ชาย L ชำระเงินแล้ว 0002
ทศพล ปัญญา ชาย L ชำระเงินแล้ว 0003
NUTDAWAN MANEEWORN หญิง S ชำระเงินแล้ว 0004
วิชญาพร อินต๊ะ หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0016
อมรเทพ ยานิวงค์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0019
ธันยพงศ์ ยานะสาร ชาย 2XL ชำระเงินแล้ว 0027
นิรันดร์ จีระ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0032
วรพจน์ จันทร์สวะ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0033
สุรศักดิ์ จันต๊ะพาน ชาย L ชำระเงินแล้ว 0041
ทศพล นะที ชาย L ชำระเงินแล้ว 0049
ณัฐนันท์ ปัญญากาศ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0050
SANJITA THAWORNJIRA-ANGKOON หญิง S ชำระเงินแล้ว 0068
Wisit Muannamnor ชาย L ชำระเงินแล้ว 0069
นารีรัตน์ กล้าแข็ง หญิง XL ชำระเงินแล้ว 0071
กมลพร ภูคาจารย์ หญิง M ชำระเงินแล้ว 0073
Jeerattikul Dawram หญิง M ชำระเงินแล้ว 0076
ขอบฟ้า ปาณดิษฐ์ หญิง M ชำระเงินแล้ว 0111
อรุณฤกษ์ จันทร์สม ชาย M ชำระเงินแล้ว 0123
จิณณ์ณิชา ธนนนท์สุขเจริญ หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0126
tanakorn abdulsalam ชาย M ชำระเงินแล้ว 0127
จุฑารัตน์ เอื้อรักสกุล หญิง L ชำระเงินแล้ว 0131
ณัฐนีย์ ธิเนตร หญิง M ชำระเงินแล้ว 0136
พงษ์ศิริ กุดจอมศรี ชาย M ชำระเงินแล้ว 0138
สาคร กลมแก้ว ชาย L ชำระเงินแล้ว 0141
วิภาวี ประทุมสุวรรณ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0157
ชาลีน่า โต๊ะเจ หญิง M ชำระเงินแล้ว 0189
พัทธพล ผิวคำ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0192
JINTANA CHAIKAEW หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0198
วสุรัตน์ กันทะบุผา ชาย L ชำระเงินแล้ว 0200
เกียรติศักดิ์ อุ่นเอ้ย ชาย L ชำระเงินแล้ว 0202
Peerapat Iamprasert ชาย M ชำระเงินแล้ว 0207
Teemaporn Iamprasert หญิง M ชำระเงินแล้ว 0208
พิมพ์วาณี กรีเหลี่ยง หญิง S ชำระเงินแล้ว 0209
สิทธิ์ธนัฐ จันทร์วิรัช ชาย L ชำระเงินแล้ว 0210
วรรณภา จายโจง หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0213
พิโรดม สุขัคคานนท์ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0218
อานนท์ เขียวหงษ์ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0221
ศกุลตลา ธรรมจิตร หญิง M ชำระเงินแล้ว 0223
สุทธิลักษณ์ ลิกา หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0224
พิชญา สุขขะนิวาสน์ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0228
Sornsawan Magreevy หญิง M ชำระเงินแล้ว 0240
ปฏิมากร อินทะสอน ชาย M ชำระเงินแล้ว 0243
Witchayathunn Aunkat ชาย 2XL ชำระเงินแล้ว 0252
ปวีณา วิธี หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0263
สาริน สายคำฟู ชาย M ชำระเงินแล้ว 0271
สุนิสา นันตาวงค์ หญิง M ชำระเงินแล้ว 0272
ศุภชัย ใจปาละ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0275
อนุรักษ์ ลองวิลัย ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0281
กรกฎ คำปวน ชาย M ชำระเงินแล้ว 0283
ชิตณรงค์ สำราญถิ่น ชาย M ชำระเงินแล้ว 0288
เอมวิกา ใจปัญญา หญิง S ชำระเงินแล้ว 0294
กันติพจน์ กองแก้ว ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0295
พฤนท์ เขตสกุล ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0298
นันทวุทธิ เรืองเนตร ชาย L ชำระเงินแล้ว 0300
นันทศักดิ์ รุ่งนรารักษ์ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0312
ชนากานต์ สีนวล หญิง S ชำระเงินแล้ว 0314
Wacheera Pomping ชาย M ชำระเงินแล้ว 0317
ทศพร ศรีสุขประเสริฐ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0326
บรรจง สุนันตา ชาย S ชำระเงินแล้ว 0332
อังคณา ไทยยันโต หญิง L ชำระเงินแล้ว 0341
Woraprath Invichain ชาย L ชำระเงินแล้ว 0342
patcharee keawkummoon หญิง S ชำระเงินแล้ว 0350
อธิยา จุลทอง หญิง S ชำระเงินแล้ว 0352
Maytinee Sriwichai หญิง S ชำระเงินแล้ว 0367
รสจนา สุกิตติกุล หญิง S ชำระเงินแล้ว 0372
อนิรุทธ์ กาวี ชาย L ชำระเงินแล้ว 0373
Puwathorn Wangmeechai ชาย M ชำระเงินแล้ว 0460
กมลวรรณ พันธุศาสตร์ หญิง SS รอชำระเงิน 0483
Phawinee Tiphawang หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0379
winna wangsirisakul หญิง L ชำระเงินแล้ว 0388
Chatcharika Phonlek หญิง M รอชำระเงิน 0401
Worawit Daorueang ชาย L รอชำระเงิน 0403
Pongsakorn Suriya ชาย S รอชำระเงิน 0404
สันติ อำรุงสาคร ชาย M ชำระเงินแล้ว 0417
SAOWALAK NGUANCHAY หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0436
NATTHAPHOL WONG-EYE ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0438
Nontawat Kemngern ชาย L รอชำระเงิน 0458
Teerawut Noptron ชาย L รอชำระเงิน 0451
Latdapond Choowongwilai หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0463
supanaree Duangarpai หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0466
sarayuth suphawong ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0467
๋Jaturon Kumchompoo ชาย M รอชำระเงิน 0468
Chatri Chuecha ชาย M รอชำระเงิน 0472
wanthani chomkoed หญิง L ชำระเงินแล้ว 0476
Sonthaya Phuangsaichai ชาย XL รอชำระเงิน 0482
Nongyao Keson หญิง SS รอชำระเงิน 0484
Nattatannakrit Thummapunpaisarn ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0503
พิพัฒน์พงษ์ ชัยชมภู ชาย L รอชำระเงิน 0504
อุเทน จันตา ชาย L รอชำระเงิน 0507
ภาณุเดช สุพรรณ์ ชาย S รอชำระเงิน 0518
thitimon thajayang หญิง L รอชำระเงิน 0522

ชื่อ - สกุล เพศ ขนาดเสื้อ สถานะการชำระเงิน หมายเลขสมัคร
Nutchapong Raksakulkan ชาย 2XL รอชำระเงิน 0449
สิปปภาส งามงอน ชาย L ชำระเงินแล้ว 0001
พีรศักดิ์ ดาวสุข ชาย M ชำระเงินแล้ว 0005
วรวิทย์ อนุวรรัตน์ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0010
ยุทธนา ศรีทิพย์ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0012
จริยวัฒน์ จันทราธิคุณ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0013
นรินทร์ธัช กะวัง ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0020
วัชรพงษ์ วารีย์ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0023
ณรงค์ นุภาพ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0024
ศตวรรษ ท่าช้าง ชาย M ชำระเงินแล้ว 0025
ภรณ์ทิพย์ พิมสาร หญิง S ชำระเงินแล้ว 0026
นาวี จินะเงิน ชาย L ชำระเงินแล้ว 0035
Theerada Pongpunyayuen หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0038
อำนาจ มายประเสริฐ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0039
supachai maitang ชาย M ชำระเงินแล้ว 0045
Sumapha Pradubkaew หญิง S ชำระเงินแล้ว 0048
วสันต์ กันธะวงค์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0051
Akanit Varopas หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0053
จันทิรา เทพกัน หญิง XL ชำระเงินแล้ว 0056
ปรัชญา สายไฮคำ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0057
Methee Khreuangchana ชาย SS ชำระเงินแล้ว 0060
ประภาภรณ์ ไชยศรี หญิง M ชำระเงินแล้ว 0064
คมกริช วงศ์ปิง ชาย 2XL ชำระเงินแล้ว 0065
วชิรชัย ประจันทกาญจน์ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0067
เดชรัตน์ วิริยะอารีธรรม ชาย L ชำระเงินแล้ว 0075
อาภาภรณ์ ธาตุอินจันทร์ หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0077
Phakapong Nilwan ชาย L ชำระเงินแล้ว 0079
Kanteera Sudtiyanwimon หญิง M ชำระเงินแล้ว 0080
Matee Panyakas ชาย L ชำระเงินแล้ว 0082
Danai Nuchukchik ชาย L ชำระเงินแล้ว 0084
Dudduan Tuykaew หญิง L ชำระเงินแล้ว 0086
ปรพิมล ยะปัญญา หญิง S ชำระเงินแล้ว 0087
Atsadang Suwannacheep ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0089
วิทพร ไชยวัณณ์ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0092
วันรัก ฤทธิเกษร หญิง S ชำระเงินแล้ว 0093
จีราวรรณ ใฝ่ฝัน หญิง S ชำระเงินแล้ว 0097
เยาวลักษณ์ กันทาปัน หญิง M ชำระเงินแล้ว 0098
ชาตรี ลาพิงค์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0101
ปรีญาภรณ์ งามชื่น หญิง M ชำระเงินแล้ว 0103
ธีรศาสตร์ วงศ์แก้ว ชาย L ชำระเงินแล้ว 0104
วีระกิตติ์ บุญยะมานิตย์ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0106
Suwannakitja Chomraj ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0107
Orathai Inpin หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0115
สถาปนา โยธา ชาย M ชำระเงินแล้ว 0116
Jarurat Thawai หญิง M ชำระเงินแล้ว 0117
ภูมิจิต มานะจิตต์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0118
นเรศ แปลงสาร ชาย L ชำระเงินแล้ว 0119
ณัฐพล กะปุระ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0124
Phathorn Suduang ชาย M ชำระเงินแล้ว 0125
สุรกิจ คร่องรับ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0129
จันทร์ฉาย เทพบริสุทธิ์ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0130
ยศพร บัวศรี ชาย L ชำระเงินแล้ว 0132
อาณัฐ ฮาวกันทะ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0133
watcharapong juntawong ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0140
จาตุรงค์ บุ่งคำ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0142
Thiti Aueviriyachaiyakul ชาย M ชำระเงินแล้ว 0143
สมชาย พันธ์พงศ์พาณิชย์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0144
อาทิวรพงษ์ สุภาวงศ์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0145
ธีตา วุฒิการณ์ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0147
สิทธิพร เกษรมาลา ชาย L ชำระเงินแล้ว 0148
สุพจน์ สรีระศรีฤทธิ์ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0155
ชลัมพร สุวรรณมาโจ หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0156
มินตรา จิระพงษ์ หญิง M ชำระเงินแล้ว 0159
ณัฐพงษ์ พระอังคาร ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0161
ธนพร น้อยบุตรแก้ว หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0162
กฤษดา อินตายวง ชาย M ชำระเงินแล้ว 0163
พัฒนันต์ อรัญพิทักษ์ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0164
ศุภณ ภูริฐิติภัทร ชาย M ชำระเงินแล้ว 0169
อลิษา ตันกูล หญิง S ชำระเงินแล้ว 0171
นันทวดี แม่นยำ หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0172
Jakkapong Siriboonruck ชาย L ชำระเงินแล้ว 0173
ชวารินทร์ เขื่อนจินดาวงศ์ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0174
ณัฐดนัย อุดมวงศ์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0175
ศุภชัย พวงงาม ชาย M ชำระเงินแล้ว 0184
รุ่งนภา อินกลัด หญิง M ชำระเงินแล้ว 0185
เกษกุล พวงงาม หญิง S ชำระเงินแล้ว 0186
โอฬาร พึ่งประดิษฐ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0190
คมสัน ตันโห ชาย L ชำระเงินแล้ว 0195
จารุวรรณ ศิริปัญญา หญิง M ชำระเงินแล้ว 0196
Natpunyapa Bandijpurin หญิง L ชำระเงินแล้ว 0199
วันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ ชาย S ชำระเงินแล้ว 0201
สุรสิทธิ์ มณีจันทร์สุข ชาย L ชำระเงินแล้ว 0205
Thanawut Tatiya ชาย L ชำระเงินแล้ว 0206
วิษณุ โพธิ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0211
วิษณุ เครือมณี ชาย M ชำระเงินแล้ว 0212
มนิดา เมธาวิทยากรณ์ หญิง M ชำระเงินแล้ว 0217
รุ่งนารี พรรณเรืองรอง หญิง S ชำระเงินแล้ว 0225
ณัฐธิดา แก้วใจ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0226
ธนกฤต คุณยศยิ่ง ชาย L ชำระเงินแล้ว 0229
อดุลย์ ปันผาง ชาย M ชำระเงินแล้ว 0230
Charnwit Tanunvichitra ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0236
Thanakrit Treewatanakul ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0237
Ait Tresat ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0239
จีราพรรณ การคนซื่อ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0241
ปรัชญาวัฒน์ คำใจ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0242
ธันยพัต บุญขจร หญิง S ชำระเงินแล้ว 0246
กวินพัฒน์ อริยพรนิธิกุล ชาย L ชำระเงินแล้ว 0248
สุรเชษฐ์ ศิริพงศาภรณ์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0253
ปาจรีย์ แสงสิทธิศักดิ์ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0254
กีรดิต รัชชนะกุล ชาย M ชำระเงินแล้ว 0255
ธีรพัฒน์ ลักขณาวงศ์ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0257
ธนิษฐา เกษมุณี หญิง S ชำระเงินแล้ว 0258
กิตติศักดิ์ อำมา ชาย M ชำระเงินแล้ว 0259
กรกช จันทร ชาย M ชำระเงินแล้ว 0261
ปิยธิดา หาญนภา หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0262
โสภิดา ไชยชนะ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0265
ANAN MOOFUN ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0284
แก้ว จาริกภากร หญิง M ชำระเงินแล้ว 0291
รสสุคนธ์ ธัมทะมาลา หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0293
จารุณี พรหมพนัส หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0299
จิตรภณ จักรวาฬ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0301
ศักดา สุมนวัฒนกุล ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0303
เบญญาทิพย์ พัฒนะเสรีพงศ์ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0305
เอกรัตน์ ติเจ ชาย S ชำระเงินแล้ว 0307
กิตติภูมิ หาญจักรแก้ว ชาย 2XL ชำระเงินแล้ว 0308
ชุติมา วรรณคำ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0316
นัทธพงศ์ สุวรรณธัช ชาย S ชำระเงินแล้ว 0320
นพรัตน์ สุขทรัพย์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0323
สุปรัชญ์ จันต๊ะแก้ว ชาย M ชำระเงินแล้ว 0324
จีริสุดา อินศรีจันทร์ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0325
มนัสชนก ณ มงคล หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0327
ชำนาญวุฒิ กล้าหาญ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0334
วิภาณี พวงลำเจียก หญิง M ชำระเงินแล้ว 0335
ณภัทรณิฌา เนินพัน หญิง XL ชำระเงินแล้ว 0337
อนงลักษณ์ อินตาวงค์ หญิง XL ชำระเงินแล้ว 0340
วรชาติ ทองหล่อ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0346
ศศิวัตน์ อชิรธรรมศักดิ์ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0347
Prinya A-ran ชาย S ชำระเงินแล้ว 0348
ศิริพรรณกาญญ์ วงค์จักสี หญิง S ชำระเงินแล้ว 0349
ธีรยุทธ จันทิมา ชาย 2XL ชำระเงินแล้ว 0351
Kritsadang Riwthong ชาย M ชำระเงินแล้ว 0355
ปิยพร ชุ่มมงคล หญิง S ชำระเงินแล้ว 0356
วรวัฒน์ คำเปียก ชาย L ชำระเงินแล้ว 0357
อินทรพันธ์ อินทจักร์ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0358
kachen Sangsuwan ชาย M ชำระเงินแล้ว 0362
ประมวล จันทร์ปวงเสน ชาย F ชำระเงินแล้ว 0364
รณชัย ทิพย์มณฑา ชาย M ชำระเงินแล้ว 0365
ภูวดล สุขศรี ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0366
Sukanya Kaewjaima หญิง S ชำระเงินแล้ว 0374
นพรัตน์ พรธรรมชัย ชาย 3XL ชำระเงินแล้ว 0441
Dontong Pusawat ชาย L ชำระเงินแล้ว 0429
สุพัตรา คันทะเขียว หญิง M รอชำระเงิน 0445
Puwanat Yachan ชาย M รอชำระเงิน 0380
สกล บำรุงจิตต์ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0481
sittidaj Pongkijvorasin ชาย L ชำระเงินแล้ว 0381
kamonporn roungsri หญิง XL ชำระเงินแล้ว 0392
Jirasak Paka ชาย L รอชำระเงิน 0399
siyanan luangumong หญิง SS รอชำระเงิน 0405
Pattamaporn BooNyaphithaksakul หญิง S ชำระเงินแล้ว 0415
Chadawarilai Wongfun หญิง S รอชำระเงิน 0418
pongphum khamporn ชาย S รอชำระเงิน 0420
Prasit Khamla ชาย M รอชำระเงิน 0422
Korrakot Rinruesee ชาย M ชำระเงินแล้ว 0423
orathai chompusai หญิง M รอชำระเงิน 0424
Phurithut khongbangpor ชาย XL รอชำระเงิน 0425
Waraporn Wiriyakul หญิง M ชำระเงินแล้ว 0428
Naruedol Duangban ชาย L ชำระเงินแล้ว 0433
CHAGKRABONGSE WONG-EYE ชาย M ชำระเงินแล้ว 0435
thumrong jaiwan ชาย S รอชำระเงิน 0444
Wichittra Kumplerng หญิง M ชำระเงินแล้ว 0447
Sivapon Sangpataranet หญิง S รอชำระเงิน 0454
pongsuranart Aunjanum ชาย L รอชำระเงิน 0464
จิราภรณ์ ขาวใหม่ หญิง M รอชำระเงิน 0470
wootiwong suyara ชาย M ชำระเงินแล้ว 0471
Nutcharet Tippo หญิง SS รอชำระเงิน 0475
sermsart okphai ชาย M รอชำระเงิน 0480
Chanoknun Chaiduangchan หญิง M ชำระเงินแล้ว 0489
Aunchaya Jundang หญิง M รอชำระเงิน 0491
ภูริพงค์ ดาวรี ชาย M รอชำระเงิน 0509
Pattarapong Pisakmash ชาย M รอชำระเงิน 0498
Samart Supawong ชาย M รอชำระเงิน 0500
Wuthisak Jinthanavisit ชาย L ชำระเงินแล้ว 0508
นายชิตณรงค์ สมเครือ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0517

ชื่อ - สกุล เพศ ขนาดเสื้อ สถานะการชำระเงิน หมายเลขสมัคร
วรพงษ์ มกรโภไคย ชาย L ชำระเงินแล้ว 0007
กรภัทร คำยั่งยืน หญิง XL ชำระเงินแล้ว 0009
ภูมิศิลป์ เก่งกาจ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0011
Nimit Ngobuth ชาย M ชำระเงินแล้ว 0014
Ruttikorn Somrithi หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0015
อาคม ศิริธีรธร ชาย L ชำระเงินแล้ว 0018
Siripon Tantichotiwat ชาย L ชำระเงินแล้ว 0021
นพรัตน์ ศิริธีรธร หญิง M ชำระเงินแล้ว 0028
Teerachai Tanruangporn ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0029
Sitthiporn Nuntakwang ชาย L ชำระเงินแล้ว 0031
มัทรี สันป่าแก้ว หญิง M ชำระเงินแล้ว 0037
Nunthachaporn Lertviriyanun หญิง M ชำระเงินแล้ว 0040
นพดล ชลอธรรม ชาย S ชำระเงินแล้ว 0042
ณดลชล สารใจ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0043
Phawat Phoosa-ard ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0044
Pattanapong Mahawan ชาย L ชำระเงินแล้ว 0046
นันทนา ดวงแก้ว หญิง S ชำระเงินแล้ว 0054
อรุณี บุญเกษม หญิง M ชำระเงินแล้ว 0055
รัตนาภรณ์ ทรงกูล หญิง S ชำระเงินแล้ว 0058
ปิติพล ยืนบุญ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0061
อารีรัตน์ อินต๊ะแก้ว หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0062
ธนกฤต วรรณรัศมี ชาย M ชำระเงินแล้ว 0063
นิสันติ์ คำกาศ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0066
จตุพร สายสุด ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0070
ดาริกา เตชะวัง หญิง S ชำระเงินแล้ว 0072
ราชิน ตันตรานนท์ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0074
Wantanee Winthang หญิง S ชำระเงินแล้ว 0081
ชุติกาญจน์ วังแก้ว หญิง L ชำระเงินแล้ว 0083
Yodchai Paungwarin ชาย 2XL ชำระเงินแล้ว 0088
ณรมณ โรจนเสนา หญิง S ชำระเงินแล้ว 0090
วีรพันธ์ ศรีจันทร์ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0091
นลธวัช เรืองรัตนกุล ชาย L ชำระเงินแล้ว 0096
กาญจนา คุณาพรภัทรกุล หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0100
ชุติมา ชวสินธุ์ หญิง M ชำระเงินแล้ว 0102
Tammamai Chatchalermphong หญิง L ชำระเงินแล้ว 0108
อนุพงศ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0112
Phanuwat Yawut ชาย M ชำระเงินแล้ว 0114
ศุภลักษณ์ วิกุล หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0120
เกรียงศักดิ์ เสรีอำนวย ชาย M ชำระเงินแล้ว 0122
Udorn Nakcha ชาย 2XL ชำระเงินแล้ว 0134
Suttipong Tunjarearn ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0135
พีรรัตน์ ปฐมจินดา ชาย 2XL ชำระเงินแล้ว 0137
Termrit Pakakrong ชาย M ชำระเงินแล้ว 0146
Akkhaya Prasanthong หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0150
Jarunee Surachatchaikul หญิง M ชำระเงินแล้ว 0152
กฤตศรัณย์ ธนบดีพุทธิพัทธ์ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0153
Jarupat Jiwpanya ชาย M ชำระเงินแล้ว 0154
JITRATI TOONKAEW ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0158
Chatyupa Sararat หญิง S ชำระเงินแล้ว 0166
พูลสวัสดิ์ อริยานนท์ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0167
อาคม สุวรรณกันธา ชาย M ชำระเงินแล้ว 0170
Wigrom Lamjuan ชาย M ชำระเงินแล้ว 0176
Tharnawat Chuaphanngam ชาย M ชำระเงินแล้ว 0177
รณกร ภววัฒนานุสรณ์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0178
ทิพย์ภาวรรณ์ ศักดิ์บุญ หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0179
อัมราภรณ์ ช่างขาย หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0181
เด่น ดวงเดือน ชาย M ชำระเงินแล้ว 0182
Jantana Lailung หญิง S ชำระเงินแล้ว 0183
Phattaraporn sadub หญิง M ชำระเงินแล้ว 0187
อารีย์ ใจหลี หญิง L ชำระเงินแล้ว 0188
kritsada rayanakorn ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0191
จำเนียร บุญมาก ชาย M ชำระเงินแล้ว 0194
PIYAMAS PHOLPRASIT หญิง S ชำระเงินแล้ว 0197
ภธรฤณ ฉายอรุณ หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0204
Chotiphat Sampunsawat ชาย S ชำระเงินแล้ว 0215
ธนรัตน์ คำเรืองฤทธิ์ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0216
Siriwan Maiket หญิง L ชำระเงินแล้ว 0220
จตุพร ศิลาเดช หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0222
ชุลีรัตน์ สงคศิริ หญิง M ชำระเงินแล้ว 0227
Rachakorn Piyasatjaboon ชาย L ชำระเงินแล้ว 0231
สุทัศน์ เวียงนนท์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0238
เนาวรัตน์ กองตัน หญิง S ชำระเงินแล้ว 0244
จักรกฤษณ์ ปริโต ชาย L ชำระเงินแล้ว 0247
Yuwathida Thungpruan หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0249
Mayuree Detboon หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0250
ร.ต.อ.อรรถกร คำจันทร์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0256
จันทรทิพย์ จิตรวงค์ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0260
จารุวรรณ ถิรัตตยศ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0266
Yanin Phavawattananusorn หญิง L ชำระเงินแล้ว 0267
จุไรภรณ์ สิงห์ศรี หญิง S ชำระเงินแล้ว 0268
Bussaraporn Phuangoenmak หญิง L ชำระเงินแล้ว 0270
อภิมุข สุนันต๊ะ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0276
วราภัสร์ มาน้อย หญิง M ชำระเงินแล้ว 0277
Santi Laopanichkul ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0278
หทัยรัตน์ สีรานันท์ หญิง L ชำระเงินแล้ว 0279
Sakesan Maiket ชาย M ชำระเงินแล้ว 0285
วัลย์ลิกา กิ่งวิชิต หญิง S ชำระเงินแล้ว 0287
สุรพัฒน์ ป๊อกสา ชาย M ชำระเงินแล้ว 0289
วิราช กิ่งวิชิต ชาย M ชำระเงินแล้ว 0292
ธิวารัตน์ มาตันบุญ หญิง M ชำระเงินแล้ว 0296
อนุเทพ วงศ์เวียง ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0297
jaruwan pinchai หญิง S ชำระเงินแล้ว 0302
วราวุฒิ บุราเจริญ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0306
Phisit Tonkunya ชาย 2XL ชำระเงินแล้ว 0315
สิทธิชัย อินชัย ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0318
รุ่งนภา อินชัย หญิง S ชำระเงินแล้ว 0319
ยุทธชาติ ทวาทิตาภรณ์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0322
ภัทราวุธ ก้องสมุทร ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0328
สิริลักษณ์ ปันดอนตอง หญิง S ชำระเงินแล้ว 0329
วิไลพร นามวงค์ หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0330
จุลทัศน์ จุลศรีไกวัล ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0333
วัฒนพงษ์ ตั้งเฉลิมวงษ์ ชาย 3XL ชำระเงินแล้ว 0336
ดำรงณ์ แสนดวงดี ชาย L ชำระเงินแล้ว 0338
ชัยณรงค์ สอนประสม ชาย L ชำระเงินแล้ว 0353
พัชรินทร์ บุญธรรม หญิง M ชำระเงินแล้ว 0354
ปารณีย์ จันทรมานนท์ หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0359
นพรัตน์ ปวงประเสริฐ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0361
ปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน หญิง S ชำระเงินแล้ว 0369
ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ชาย 3XL ชำระเงินแล้ว 0370
Namsukh Kongkalai หญิง S ชำระเงินแล้ว 0371
PANUMON NONGKUNSARN ชาย L ชำระเงินแล้ว 0377
Weerachai Juasantikulchai ชาย 2XL รอชำระเงิน 0378
พิวัฒน์ บุญญพิทักษ์สกุล ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0414
อารดา ทิพย์เนตร หญิง S รอชำระเงิน 0390
chirasak tongthanetpaiboon ชาย L ชำระเงินแล้ว 0398
ภานุ สุภาคำ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0434
Wichai Seechan ชาย M ชำระเงินแล้ว 0394
Phatchanun Kanthanya หญิง M ชำระเงินแล้ว 0385
์์Nasara Saisalam ชาย S ชำระเงินแล้ว 0407
Nat Napraiwan หญิง L ชำระเงินแล้ว 0386
Prach Pongkijvorasin ชาย M ชำระเงินแล้ว 0382
sasapin kanka หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0384
Noppadol Dokhom ชาย SS ชำระเงินแล้ว 0389
Ninthanath Sootsukon ชาย 3XL รอชำระเงิน 0391
Seree Praphai ชาย M ชำระเงินแล้ว 0395
SATIT THIPSRIJUN ชาย 3XL ชำระเงินแล้ว 0400
Wilasinee Jiwpanya หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0402
Pisetpong Kesorn ชาย 2XL ชำระเงินแล้ว 0406
Pastraporn Tiyapruek หญิง M ชำระเงินแล้ว 0412
Muttana SOMBATWATHANAWET หญิง M ชำระเงินแล้ว 0416
พิชยา สวยสม หญิง S ชำระเงินแล้ว 0419
RAEWADEE NATEWEERA หญิง M ชำระเงินแล้ว 0432
PATCHARIN PRASON หญิง S ชำระเงินแล้ว 0437
PEIJIAT HEE ชาย S รอชำระเงิน 0443
JHIRAWATHNA Juninn ชาย L ชำระเงินแล้ว 0448
Piyadej Leksri ชาย M รอชำระเงิน 0459
Aroonsri Ponno หญิง M ชำระเงินแล้ว 0469
Chanya Jaikam หญิง L ชำระเงินแล้ว 0473
poonyawee panno หญิง L ชำระเงินแล้ว 0474
Nisanat Srichan หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0477
Dudduan Wutthisen หญิง M รอชำระเงิน 0495
Chintana Phromlangka หญิง S ชำระเงินแล้ว 0486
Umaporn Tirawat หญิง M ชำระเงินแล้ว 0487
Khanittha Phetcharayut หญิง M ชำระเงินแล้ว 0490
Benjamas Tipsak หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0492
วุฒิขัย วุฒเสน ชาย M รอชำระเงิน 0496
Pennapa Kumpaun หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0501
Atthaphon Sakmanee ชาย 3XL ชำระเงินแล้ว 0502
อนุพงษ์ สมน้อย ชาย XL รอชำระเงิน 0506
อรณิษฐ์ นันทิวัฒนะโชติ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0510
ปฐม บุตรแสน ชาย S ชำระเงินแล้ว 0511
กาญจนา พิบูลย์ หญิง M ชำระเงินแล้ว 0512
Thawatchai Kanthawanna ชาย L ชำระเงินแล้ว 0515
Runjaun Wongkaew หญิง L ชำระเงินแล้ว 0516
wittaya chainan ชาย XL รอชำระเงิน 0521

ชื่อ - สกุล เพศ ขนาดเสื้อ สถานะการชำระเงิน หมายเลขสมัคร
ประเดิม ยานะสาร ชาย 2XL ชำระเงินแล้ว 0008
นิศารัตน์ กาวิชา หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0017
ณิยดา พันธุ์ทอง หญิง S ชำระเงินแล้ว 0022
ประพันธ์ ขุนนา ชาย L ชำระเงินแล้ว 0036
Bancha Kitina ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0052
สุทธิพงศ์ อุนจะนำ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0059
ธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0085
เอมอร วงค์ศิริ หญิง M ชำระเงินแล้ว 0094
เสาร์คำ เมืองแก้ว หญิง M ชำระเงินแล้ว 0095
นุชนาถ จงภักดิ์ไพศาล หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0099
บงกช ตุวานนท์ หญิง L ชำระเงินแล้ว 0105
ชาฏินี โพธิศาสตร์ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0109
ศศิธร พรหมมลมาศ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0110
สุดชาย พรหมมลมาศ ชาย 2XL ชำระเงินแล้ว 0113
Suvicha Noiardharn ชาย M ชำระเงินแล้ว 0121
วีนัส เจนรถา หญิง L ชำระเงินแล้ว 0128
poth Chiaye ชาย L ชำระเงินแล้ว 0139
Niphitphon Surachatchaikul ชาย L ชำระเงินแล้ว 0151
Warathep Boonya ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0160
PONGLADA NAVACHAI หญิง M ชำระเงินแล้ว 0165
ปภาธิกร เจนเจริญ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0180
พีรศักดิ์ กิตติปภัสสร ชาย L ชำระเงินแล้ว 0193
เวศาข์ อัคนิจ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0203
Jariya Garthong หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0214
พัณณิตา แมดเมือง หญิง M ชำระเงินแล้ว 0219
ธนิต ชุมแสง ชาย M ชำระเงินแล้ว 0232
นวพล เทศะปุรณะ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0233
ดิษฐิเดช ราชแพทยาคม ชาย M ชำระเงินแล้ว 0234
Nidda Termsirikiat หญิง S ชำระเงินแล้ว 0245
ปราณี ข่ายสุวรรณ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0251
ประการ จิตรวงค์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0264
บัณฑิต ตุ่นแก้ว ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0269
วีรยุทธ เฉลิมลาภอนันต์ ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0273
จรัส สุทธิกุลบุตร ชาย L ชำระเงินแล้ว 0274
วรรณรัตน์ ฟิสแชร์ หญิง L ชำระเงินแล้ว 0280
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล หญิง S ชำระเงินแล้ว 0282
ดวงใจ มูลเพ็ชร หญิง XL ชำระเงินแล้ว 0286
ปรีชา ศุภลาภวัฒนา ชาย L ชำระเงินแล้ว 0290
อรุณ สุวรรณสารกุล ชาย L ชำระเงินแล้ว 0304
พัชรีย์ กษิรวัฒน์ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0309
พิศพรรณ คงการค้า หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0321
รุ่งทิวา เจริญทรัพย์ หญิง S ชำระเงินแล้ว 0331
Phoobet Udomkitdumrong ชาย L ชำระเงินแล้ว 0343
Naree Sriwong หญิง M ชำระเงินแล้ว 0344
โสฬษฒ์ เทพสถิตย์ ชาย M ชำระเงินแล้ว 0345
ทวีศักดิ์ อมรเลิศพิศาล ชาย F ชำระเงินแล้ว 0363
amnat peukpattanaruks ชาย L ชำระเงินแล้ว 0368
ครรชิต ธำรงรัตนฤทธิ์ ชาย L ชำระเงินแล้ว 0375
มณฑาทิพย์ ลิขิตวงศ์ หญิง M ชำระเงินแล้ว 0376
Athit Chomklin Sinlapanon ชาย L ชำระเงินแล้ว 0442
Mark Barron ชาย L ชำระเงินแล้ว 0450
Sasitorn Sae-Jew หญิง L ชำระเงินแล้ว 0387
Rungaroon Wanta หญิง M ชำระเงินแล้ว 0393
Touchaporn Kanka ชาย 2XL ชำระเงินแล้ว 0383
PUSIT BOONYATHEE ชาย L รอชำระเงิน 0396
Anan prommanok ชาย L ชำระเงินแล้ว 0409
Derek Bunnachak ชาย L ชำระเงินแล้ว 0410
Sudaporn Bunnachak หญิง M ชำระเงินแล้ว 0411
Nares Chotirosniramit ชาย L ชำระเงินแล้ว 0426
Wuteekon Karjorhor ชาย 2XL รอชำระเงิน 0430
Ronnarong Kaewprasert ชาย M ชำระเงินแล้ว 0431
Chaowarit Saenmongkhon ชาย L รอชำระเงิน 0453
Pisamai Ngobuth หญิง L ชำระเงินแล้ว 0455
Supanan Charearnpanit หญิง L รอชำระเงิน 0462
waranya chantajumrussin หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0465
Sophit Limtansakul หญิง S ชำระเงินแล้ว 0478
Anurote Saraluck ชาย L ชำระเงินแล้ว 0485
Suthanya Thirawat หญิง M ชำระเงินแล้ว 0488
Nidda Termsirikiat หญิง 2XL ชำระเงินแล้ว 0497
Ravitorn Thummapunpaisarn หญิง M ชำระเงินแล้ว 0499
Isaree Boonya หญิง SS ชำระเงินแล้ว 0513
Thunyaporn Kanthawanna หญิง S ชำระเงินแล้ว 0514
Pakapon Pongmukda ชาย M รอชำระเงิน 0519

ชื่อ - สกุล เพศ ขนาดเสื้อ สถานะการชำระเงิน หมายเลขสมัคร
Padet Hussadisavee ชาย XL ชำระเงินแล้ว 0446
ปวัฒน๋ ยศปัญญา ชาย L รอชำระเงิน 0452
John Castricum ชาย L ชำระเงินแล้ว 0479

My Account

Create Account / ลงทะเบียน

FirstName *
LastName *
CitizenID *
Sex * Male Female
E-mail *
Password *

ติดต่อเรา

Copyright © 2019 สมาคมแห่งกีฬาจังหวัดเชียงใหม่. All rights reserved.
Chiangmai Run Seasons Change